ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Archives - Law & Order

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Επίσκεψη των σπουδαστών της IVης Τάξεως της ΣΣΕ στο ΑΤΑ και στην 110ΠΜ στη Λάρισα...»

από τον Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης -2 εβδομάδες πριν

Εντυπωσιακές εικόνες από την παραλαβή των Kiowa Warrior...»

από τον Χριστίνα Τσαμουρά -1 μήνα πριν