28.3 C
Athens
26.5 C
Thessaloniki
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
More

  Δημιουργούνται ειδικά τμήματα στα δικαστήρια – Τι αλλάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο


  Το «πράσινο φως» για την ίδρυση εδικών τμημάτων στα δικαστήρια που θα δικάζουν υποθέσεις σχετικές με ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενέργεια αλλά και προσωπικά δεδομένα, ανάβει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με γνώμονα την επιτάχυνση απονομής δικαίου. Πρόκειται για εξαγγελία του υπουργείου Δικαιοσύνης η οποία τώρα υλοποιείται μέσα από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
  Παράλληλα, στο ίδιο νομοθέτημα και για τον ίδιο σκοπό, προβλέπεται η δυνατότητα για την κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν στην υλοποίηση σοβαρών αναπτυξιακών σχεδίων ή στην υλοποίηση κρίσιμων δημόσιων πολιτικών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα, η κατά προτεραιότητα δικαστική επίλυση των συγκεκριμένων υποθέσεων θα αποφασίζεται από το αρμόδιο όργανο του δικαστηρίου κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του από τον αρμόδιο υπουργό. Σκοπός είναι, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον τρόπο αυτό δηλαδή με την «εξπρές» εκδίκαση τέτοιου είδους υποθέσεων να επιταχυνθεί η εφαρμογή των αναπτυξιακών και μεταρρυθμιστικών πολιτικών.
  Ειδικά τμήματα και δίκες εξπρές
  Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να δημιουργήσουν ειδικά τμήματα για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα προσωπικά δεδομένα.
  Τα τμήματα αυτά θα έχουν διευρυμένη τοπική αρμοδιότητα και θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους δικαστές έτσι ώστε οι συγκεκριμένες διαφορές, οι οποίες είναι κρίσιμες τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και όσο και για τη διεθνή αξιολόγηση του δικαστικού μας συστήματος, να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει επίσης για τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς διευρύνεται η δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων με εξειδικευμένους δικαστές για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο από τους διοικούντες.
  Συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη Δικαιοσύνη
  Ακόμη, με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση στο υπουργείο Δικαιοσύνης νέας αυτοτελούς υπηρεσία για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τη Δικαιοσύνη. Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται, σύμφωνα με το υπουργείο, για πρώτη φορά η δυνατότητα στη διοίκηση της Δικαιοσύνης να λαμβάνει τις αποφάσεις της σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων βάσει αντικειμενικών δεδομένων που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.
  Αλλαγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο
  Παράλληλα, με το ίδιο νομοσχέδιο θεσπίζεται και ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, οικείο και φιλικό, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης προς κάθε νομικό (δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους κ.λπ.).
  Επίσης, εισάγονται και καινοτόμες διατάξεις όσον αφορά στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως η εισαγωγή του θεσμού του εισηγητή δικαστή της υπόθεσης, η παροχή των κατάλληλων μέσων ώστε ο πρόεδρος κάθε δικαστικού σχηματισμού να παρακολουθεί τη ροή των υποθέσεων και να εξασφαλίζει την ταχύτερη εκδίκασή τους, ο θεσμός της προσωρινής διαμόρφωσης κατάστασης, η καθιέρωση της λειτουργίας Τμήματος με επταμελή σύνθεση για την οριστική επίλυση ζητημάτων ερμηνείας, η εκδίκαση των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας από συμβούλιο, η ειδική δικονομία για τις ασκούμενες από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο αιτήσεις καταλογισμού.
  Επίσης όσον αφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο:
  – Ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία και οι λόγοι της αναίρεσης και εισάγεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρες σύστημα αποδεικτικής διαδικασίας.
  – Θεσπίζεται ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αυτή τη λογική, κωδικοποιούνται ουσιαστικά οι ισχύουσες ρυθμίσεις, ώστε να μην προκύπτουν αντιφάσεις ή δυσχέρειες στην εφαρμογή τους.
  – Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αυτές προέκυψαν από σχετικές προτάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τις τροποποιήσεις αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, επιδιώκεται η οργανωτική μεταρρύθμιση του Δικαστηρίου με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, καθώς αναμένεται η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους δικαστές ώστε να μπορούν να ασκήσουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
  – Ιδρύεται στο Δικαστήριο Τμήμα Ελέγχων επιφορτισμένο με τρεις νέες αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήτοι τον εντοπισμό συστημικών διαχειριστικών παθογενειών και την ανάλυση των αιτίων τους, την εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων ύστερα από απόφαση της Βουλής.
  – Τέλος, επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους και θωρακίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες.  ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΡΟΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  ΑΠΟΨΕΙΣ