Search
Close this search box.

Η ΕΠΑΥΠΣ κάνει άσκηση πεδίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «SnR Project» με συμμετοχή εταίρων από 12 ευρωπαϊκές χώρες

Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ) συμμετέχει από το 2020 στο υλοποιούμενο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία «HORIZON 2020 | Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations», για το οποίο επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος Κοινοπραξίας 28 εταίρων από 12 ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής εταίρο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στόχος του παραπάνω Project, διάρκειας 36 μηνών, είναι ο σχεδιασμός, η δοκιμή και εφαρμογή, μέσω σειράς πιλοτικών σεναρίων μεγάλης κλίμακας, μιας διαλειτουργικής, αρθρωτής πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποδομής από τα έργα COncORDE και IMPRESS FP7. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η διαπίστωση ότι οι πρώτοι ανταποκριτές και οι ομάδες διάσωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα και εργαλεία αιχμής καθώς και εξειδικευμένα όργανα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους όσον αφορά στη μεγαλύτερη ασφάλεια για θύματα και διασώστες, στην ακρίβεια, στο γρήγορο εντοπισμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων έρευνας – διάσωσης. Για το λόγο αυτό σκοπείται η ανάδειξη λύσεων που προκύπτουν από αξιοποίηση διεργασιών Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Εμπορικών Εφαρμογών επόμενης γενιάς, οι οποίες είναι πιθανό να υιοθετηθούν σε μελλοντικά συστήματα διαχείρισης καταστροφών.

Στο πλαίσιο αυτό κατά το διήμερο 4-5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο πεδίο βολής Κορίνθου άσκηση δοκιμής των αναπτυσσόμενων εξοπλισμών σε σενάριο δασικής πυρκαγιάς πλησίον βιομηχανικής περιοχής, με την ευθύνη διοργάνωσης αυτής να ανήκει στην Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., και τη συμμετοχή επιστημονικών ομάδων των προαναφερθέντων διεθνών εταίρων του προγράμματος, που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες εγνωσμένου κύρους της ιδιωτικής οικονομίας, οργανώσεις επαγγελματιών πρώτης απόκρισης και την κοινωνία των πολιτών, οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητες καινοτομίας καθοριστικές για την επιτυχία του έργου.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω άσκησης πεδίου θα δοκιμαστούν οι αναπτυσσόμενοι εξοπλισμοί και μοντέλα διακυβέρνησης και συγκεκριμένα: 1. Προηγμένοι αισθητήρες, συστήματα και διαδικασίες για την απόκτηση βέλτιστης επίγνωσης της επιχειρησιακής κατάστασης, όπως Smart Glasses (SIMAVI), Smartwatch (KT), Emergency response health condition monitoring device (CERTH/HRT), Radiation sensors (wearable) (SIMAVI), Chemical sensors – Rescue MIMS (NTUA), Drones (UHasselt), Collaborative drones’ platform (UHasselt), Rescue Robots & Autonomous vehicles (DFKI), Obstacle Detection and Avoidance System (ODAS) (THALIT), Volunteer application (CERTH). 2. Ασφαλής συλλογή δεδομένων και ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών και φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων. 3. Συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και δημιουργία κοινής εικόνας καταστάσεων για την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και κρίσεων. 4. Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική επεξεργασίας πληροφοριών, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για την πληρότητα της ενημέρωσής σας επισημαίνεται ότι την ημέρα της άσκησης θα υπάρχει στη σκηνή του συμβάντος πραγματική ελεγχόμενη πυρκαγιά κατά την εξέλιξη της οποίας θα δοκιμαστεί από πραγματικούς «παίκτες» η ετοιμαζόμενη στολή του πυροσβέστη-διασώστη και λοιποί εξοπλισμοί. Η διεξαγωγή της άσκησης θα συμβάλλει τόσο στην περαιτέρω ανάδειξη της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας φορέων της Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, όπως αυτή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται μέσω διεργασιών Έρευνας και Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, όσο και στη διεθνή προβολή της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας.

Μοιραστείτε το:

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες