Ο Νίκος Χαρδαλιάς για τα προβλήματα των εθνοφυλάκων αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματά τους

Ο Νίκος Χαρδαλιάς απάντησε σε ερώτηση για τα προβλήματα των εθνοφυλάκων αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματά τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εκτεταμένης επιτελικής μελέτης των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με το ΓΕΣ, έχουν ενταχθεί ρυθμίσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η επίλυση των ζητημάτων της φορολογικής αντιμετώπισης της ημερήσιας αποζημίωσης και της εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των εθνοφυλάκων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ετησίως για τη φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Αυτό γνωστοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Προβλήματα των εθνοφυλάκων αναφορικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα».

Παράλληλα, παρατήρησε ότι τα θέματα τα οποία θίγονται στην εν λόγω ερώτηση αφορούν αποκλειστικά στους εθνοφύλακες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ετησίως για τη φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και όχι στο σύνολο των εθνοφυλάκων.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε τα εξής:

  • Η επιλογή των εθνοφυλάκων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων κάθε έτος υλοποιείται αποκλειστικά επί εθελοντικής βάσης και προϋποθέτει την υποβολή αντίστοιχης αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Κατά τη διαδικασία της επιλογής όλοι οι συμμετέχοντες εθνοφύλακες ενημερώνονται, λεπτομερώς, για το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους, όπως οικονομικά θέματα τα οποία αφορούν στην αποζημίωσή τους, τις κρατήσεις, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κ.λπ.
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη εκάστου εθνοφύλακα και ουδέποτε η στρατιωτική υπηρεσία έχει χρησιμοποιήσει εθνοφύλακα ως φρουρό σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1295/1982 (Α’ 126), στους εθνοφύλακες, εφόσον χρησιμοποιούνται σε τακτικές ή ειδικές αποστολές, δύναται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας να χορηγούνται αποδοχές, τροφή, ιματισμός και υπόδηση.
  • Με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004 (Α’ 143), καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες, μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1295/1982 (Α’ 126), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). Το ύψος της υπόψη αποζημίωσης καθορίστηκε με την ΚΥΑ {Φ.841/67/1108736/Σ. 6019/2021 (Β’ 6714)}, για το έτος 2022 στο ποσό των 16 ευρώ ημερησίως. Το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης, σε εφαρμογή των οδηγιών που παρασχέθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών (Αρ. Πρωτ.: ΓΔΦΔ 1150555 ΕΞ2014/13-11-14/ΥΠΟΙΚ/ΓΔΔΕ, Αρ.Πρωτ.: 102851/21-12-15/ΟΑΕΔ και Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1026170 ΕΞ2021/24-3-21/ΑΑΔΕ), αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013) και υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.
  • Η προαναφερθείσα αποζημίωση, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου, καθόσον δεν δημιουργείται εξαρτημένη σχέση εργασίας μεταξύ της στρατιωτικής υπηρεσίας και των ιδιωτών εθνοφυλάκων. Σημειώνεται, ότι οι εθνοφύλακες δεν αποτελούν προσλαμβανόμενο από το ΥΠΕΘΑ προσωπικό, αλλά προσωπικό που «κατατάσσεται» ή που «καλείται να υπηρετήσει» υπό τα όπλα και με συγκεκριμένη αποστολή.
  • Σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν (Αρ.Πρωτ.: 102851/21-12-15/ΟΑΕΔ), οι εθνοφύλακες δεν μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στην Εθνοφυλακή και απασχολούνται σε τακτικές αποστολές, όπως η φρούρηση των εγκαταστάσεων του ΣΞ, εφόσον:

α. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας απασχολούμενοι εθελοντικά σε συγκεκριμένο έργο, με συγκεκριμένο τακτικό ωράριο, χρονική διάρκεια και καθήκοντα, ανεξαρτήτως του ότι δεν δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας.

β. Οι αποδοχές που λαμβάνουν (έξοδα μετακίνησης, τροφής, ιματισμού και υπόδησης) λαμβάνονται υπόψη ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υπό τη μορφή απασχόλησης και στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Μοιραστείτε το:

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες