36.5 C
Athens
36.5 C
Thessaloniki
Σάββατο 13 Ιουλίου 2024
More

  ΠΟΕΣ για μεταθέσεις: «Διαρκώς διαπιστώνονται αδικίες»


  Η ΠΟΕΣ εξέδωσε ανακοίνωση για τις μεταθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  Η ανακοίνωση της ΠΟΕΣ

  Κύριε Υπουργέ.

  Με πρόσφατο έγγραφό της, που σας αποστέλλουμε συνημμένα [σχετικό (ζ)], η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΕΕΝΠΑ) μεταφέρει τις διαμαρτυρίες και τις αγωνίες συναδέλφων του ΠΝ, οι οποίοι βλέπουν ότι οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις (εσωτερικού-εξωτερικού) έχουν «σκαλώσει».


  Με αφορμή το εν λόγω έγγραφο διαπιστώσαμε, κατά την επικοινωνία μας με διάφορες πρωτοβάθμιες Ενώσεις, ότι εξακολουθούν να παρουσιάζονται γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες των μεταθέσεων, τα οποία δεν αφορούν μόνο το προσωπικό του ΠΝ.

  Προς επίρρωσιν όσων αναφέρει η προαναφερθείσα Ένωση, διαπιστώνουμε ότι στο προσωπικό έχει εδραιωθεί ένα γενικότερο αίσθημα έλλειψης δικαιοσύνης, αφού με κάθε πιθανό τρόπο τα στελέχη έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με τους δυσκίνητους, αρτηριοσκληρωτικούς και ενίοτε απάνθρωπους δομικούς μηχανισμούς της Υπηρεσίας, κατάσταση που δημιουργεί σε απώλεια εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.


  Θα αναφέρουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Διαρκώς διαπιστώνονται αδικίες σε επίπεδο μοριοδότησης, όχι μόνο στο ΠΝ αλλά γενικότερα: Μονάδες σε παραμεθόριο έχουν αναντίστοιχη μοριοδότηση ή αντιμετωπίζονται άνισα σε σχέση με Υπηρεσίες στα κέντρα, ενίοτε ακόμα και εντός Φρουράς (πχ η ν. Σαλαμίνα).
  • Έχουν αναφερθεί κατά το παρελθόν ανισότητες σε θέματα μοριοδότησης και τήρησης κριτηρίων (τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κλπ) που, συνακόλουθα, σχετίζονται με διακριτές «συμπεριφορές’ της Υπηρεσίας έναντι των στελεχών και τις οποίες κρίνουμε ως σοβαρές.
  • Υφίσταται διακριτή αντιμετώπιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων (κυρίως στο ΠΝ) όπως των Τ/ΜΗΧ ως προς συγκεκριμένους τύπους πλοίων [σχετικό (γ)].
  • Αποτελεί, θεωρούμε, κοινώς αποδεκτό πρόβλημα ο πολυετής εγκλωβισμός στελεχών σε μονάδες του Στόλου και της παραμεθορίου, δίχως ορατή δυνατότητα αντικατάστασης και δίχως να υφίσταται στον ορίζονται ένα δίκαιο σύστημα κυκλικής μετακίνησης, στο πλαίσιο κινητροδότησης που έχει προταθεί στο παρελθόν από την Ομοσπονδία μας [σχετικό (ε)].
  • Την στιγμή που υφίσταται διαπιστωμένη υποστελέχωση, απολύονται στελέχη με προβλήματα υγείας τα οποία έχουν κριθεί από τις αρμόδιες Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές ικανά για υπηρεσίες ξηράς ή γραφείου, λόγω μη ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών.
  • Οι έκτακτες μεταθέσεις που υποτίθεται ότι υφίστανται για να καλύπτουν κενά των τακτικών, σε πολλές περιπτώσεις φαίνονται να υποκαθιστούν τις τακτικές (λόγω όγκου, επανάληψης και, κυρίως, παράκαμψης κριτηρίων).
  • Υφίσταται ανελαστικότητα στις διαδικασίες (πχ χρονικά περιθώρια υλοποίησης της μετάθεσης ή υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής), καθώς και σοβαρά, παγιωμένα προβλήματα στη συνολική μέριμνα (πχ υποβοήθηση για εξεύρεση κατάλληλης στέγης).
  • Οι αναχρονιστικές και μη ρεαλιστικές αποζημιώσεις (πχ για τα έξοδα μεταθέσεως) δεν ακολουθούν το πραγματικό κόστος ζωής με αποτέλεσμα τα στελέχη διαρκώς να βάζουν το χέρι στην τσέπη.

  Δυστυχώς, η Υπηρεσία έχει δώσει κατ’ επανάληψη «δικαιώματα» στο προσωπικό με αποτέλεσμα αυτό να αισθάνεται αδικημένο και κατά συνέπεια να έχει χάσει αιτιολογημένα την εμπιστοσύνη του. Πως αλλιώς μπορούν να ερμηνευθούν φαινόμενα όπως η διακριτή αντιμετώπιση που κατά καιρούς αναδεικνύεται;

  Πρόσφατα σχολιάσαμε περίπτωση για την οποία υφίσταται καταγγελία σε ΜΜΕ, όπου φέρεται να έχει παρακαμφθεί το σημαντικό μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας (παραμονή στις ΕΔ παρά την ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, προαγωγές υπό νεφελώδεις συνθήκες κλπ) [σχετικό (στ)]. Εξυπακούεται ότι η έως τώρα έλλειψη αντανακλαστικών από την πλευρά σας για την εν λόγω περίπτωση μας προκαλεί εύλογες απορίες, οι οποίες δεν δύνανται να περιοριστούν στη δικαιολογία των Ευρωεκλογών, οι οποίες έχουν παρέλθει προ πολλού.

  Σήμερα θα αναφέρουμε νέα περίπτωση για την οποίαν πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, υπό μορφή διαμαρτυρίας: στέλεχος του ΣΞ που υπηρετούσε επί σειρά ετών στη ν. Ρόδο (με αμετάθετο, ως μας έχει μεταφερθεί), μετατέθηκε κατόπιν αιτήματός του σε κύκλο μεταθέσεων του 2023 σε μονάδα στη ν. Κρήτη.

  Διερωτώμαστε, ζητώντας παράλληλα τη διερεύνηση της εν λόγω περίπτωσης ως προς το αν όντως ισχύει: πόσα μόρια είχε το συγκεκριμένο στέλεχος και δεν κρίθηκε ότι (εφόσον αιτήθηκε μετάθεση) έπρεπε να μετατεθεί στην παραμεθόριο ή τον Έβρο;

  Είναι δυνατόν, όταν έχουμε αναδείξει τεκμηριωμένα ότι η Υπηρεσία προσπαθεί με έμμεσο τρόπο να αυξήσει τη «δεξαμενή» των διαθέσιμων στελεχών για τις μεταθέσεις [ενδεικτικά, σχετικά (β) και (δ)], ή την στιγμή που επανέφερε το παλαιότερο καθεστώς των απολύσεων για λόγους υγείας ως προφανή μοχλό πίεσης, να λαμβάνουμε διαρκώς τις ίδιες διαμαρτυρίες; Είναι δυνατόν οι συνθήκες εργασίας που εξωθούν το προσωπικό σε παραίτηση να γίνονται ακόμα πιο δυσκίνητες;

  Κύριε Υπουργέ

  Είναι προφανές ότι το συνολικό σύστημα «μπάζει νερά» σε επικίνδυνο βαθμό.

  Υπενθυμίζουμε ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταθέσεις δεν τα αποκαλύπτουμε για πρώτη φορά και, προφανώς, δεν έχουν την ίδια «εκτόνωση» σε κάθε Όπλο. Στο ΠΝ φέτος τα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών προέλευσης ΑΣΕΙ) διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις, ενώ στο ΣΞ για έλλειψη γενικότερης μέριμνας. Παντού, ωστόσο, φαίνονται να υπάρχουν προβλήματα διαφάνειας και δίκαιης αντιμετώπισης.

  Η ίδια η Υπηρεσία τα συντηρεί, μέσα από ενέργειες όπως η πρόσφατη προσπάθεια κατάργησης συγκεκριμένων προνομίων που επιχειρήθηκε κατά τη διαδικασία ψήφισης του ν.5110/2024 και αποσύρθηκαν εσπευσμένα μετά από πιέσεις μας, αν και φοβούμαστε προσωρινά, διότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι νέες [σχετικό (α)].

  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οφείλετε να δώσετε μια κεντρική κατεύθυνση για αυστηρή τήρηση των προβλέψεων, η οποία:

  • Να παρέχει ελαστικότητα σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται.
  • Να διασφαλίζει το περί Δικαίου αίσθημα και τη διαφάνεια.
  • Να διατηρεί το χαρακτήρα των έκτακτων μεταθέσεων ως πραγματικά έκτακτο και να αποτρέπει την μετατροπή τους σε «τακτικές» λόγω της δυνατότητας παράκαμψης της πλειοψηφίας των κριτηρίων.
  • Να θεσπίζει μια κυκλικότητα στις μεταθέσεις ώστε να μην υπάρχει εγκλωβισμός προσωπικού.

  Σε κάθε περίπτωση σας παρακαλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών κοινοποίησης των μεταθέσεων και για τη χορήγηση όλων των αναγκαίων μέσων για την υλοποίησή τους.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

  Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΡΟΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  ΑΠΟΨΕΙΣ