Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ στο L&O: Στόχος μας η απεμπλοκή των στρατιωτικών από τα κέντρα υποδοχής μεταναστών

Τους στόχους και το όραμα για τους στρατιωτικούς μέσα από μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη, ξετυλίγει μιλώντας στο L&O o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), κ. Δημήτρης Ρώτας.
Στην συνέντευξη του, o πρόεδρος της μεγαλύτερης ομοσπονδίας ενώσεων στρατιωτικών, επισημαίνει τους σκοπούς, τα προβλήματα αλλά και τους στόχους της ομοσπονδίας για το 2020
Κύριε Ρώτα, κατ΄αρχας θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρόνια είναι ενεργή η ΠΟΜΕΝΣ και τους στόχους και σκοπούς της.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ιδρύθηκε το 2017 αποτελώντας τον πρώτο θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προστασία, διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε στρατιωτικού καθώς και η συμβολή για ποιοτική – ποσοτική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όραμα της Ομοσπονδίας είναι να αποτελεί καθημερινά τον συνεργάτη και το στήριγμα όλων των εν ενεργεία στελεχών, ανεξαρτήτου βαθμού και προέλευσης. Ζητούμενο για την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι να καθίσταται σημείο αναφοράς, ένας συνοδοιπόρος στην μακρά υπηρεσιακή πορεία των μονίμων στελεχών. Μέσα από την βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων. Στόχος είναι η ενίσχυση της διάθεσης των στελεχών, ώστε να αποτελέσει καταλύτη στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής τους καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητας τους εντός υπηρεσίας. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ δρα ως μία κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Η ανταλλαγή απόψεων και η παρακολούθηση των εξελίξεων αποτελεί ζητούμενο για την Ομοσπονδία. Ως εκ τούτου, μόνο μέσα από τον διάλογο πιστεύουμε πως θα επιτευχθούν οι στόχοι και τα όραμα της, τα οποία αποτελούν στόχους και οράματα όλων των εν ενεργεία στρατιωτικών.
Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε μια προσπάθεια να έρθετε κοντά στους συναδέλφους σας σε όλη την χώρα, πραγματοποιώντας και σχετικές ημερίδες, τι ανταπόκριση έχουν αυτές;
Η ΠΟΜΕΝΣ διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενημερωτικές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τις 27 πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της, ανά την επικράτεια. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των στρατιωτικών στις εν λόγω ημερίδες, είναι μεγάλη καθώς η ανάγκη των συναδέλφων για ενημέρωση είναι έντονη. Τα ενημερωτικά πάνελ κατά τη διάρκεια των ημερίδων αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εμπειρογνώμονες όπως εργατολόγοι, οικονομικοί κ.α που είναι σε θέση να απαντήσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά σε κάθε ερώτημα.
Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα των στρατιωτικών την δεδομένη στιγμή;
Αν και τα προβλήματα των εν ενεργεία είναι πάρα πολλά, θα μπορούσαμε να τα κάτωθι:
· Υγειονομική περίθαλψη και ηλεκτρονική συνταγογράφιση
· Πρόβλημα με αναγκαστικές αποστρατείες λόγω ηλικιακών ορίων του νόμου Κατρούγκαλου
· Στεγαστικό πρόβλημα και παροχή στρατιωτικών οικημάτων σε παραμεθόριες περιοχές
· Εφαρμογή 40ωρου εργασίας
· Απλήρωτη νυχτερινή απασχόληση
· Επιδόματα βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών
· Μειώσεις μισθών και συντάξεων
· Μισθολόγιο
· Εμπλοκή των στρατιωτικών στα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων
Παράλληλα με τις δράσεις εντός χώρας, γίνονται και κάποιες ενέργειες με συναδέλφους σας στην Ευρώπη. Τι συμπεράσματα βγαίνουν από αυτές τις συναντήσεις;
H Ομοσπονδία μας αποτελεί μέλος ευρωπαϊκού οργανισμού EUROMIL.
Ο EUROMIL είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος εντάσσει στους κόλπους του ομοσπονδίες στρατιωτικών με σκοπό την εκπροσώπηση σε ανώτατο ευρωπαϊκό – διεθνές επίπεδο, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΝΑΤΟ ο OSCE και άλλα θεσμικά όργανα. Ιδρύθηκε το 1972 και αριθμεί 34 ομοσπονδίες μέλη από 22 ευρωπαϊκές χώρες.
Ο EUROMIL επιδιώκει να διασφαλίσει και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα του στρατιωτικού προσωπικού στην Ευρώπη. Προωθεί την ιδέα της ίσης μεταχείρισης των στρατιωτικών με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της ΕΕ και προασπίζει το δικαίωμα των στρατιωτικών να ιδρύουν και να προσχωρούν σε σωματεία – οργανώσεις και ανεξάρτητες ενώσεις ώστε να συμμετέχουν σε τακτικό κοινωνικό διάλογο.
Επιπρόσθετα, υποστηρίζει τις ενώσεις στην εθνική τους δραστηριότητα άσκησης πίεσης, όποτε ζητηθεί και υποστηρίζει τη συμπερίληψη στρατιωτικού προσωπικού στην κοινωνική και εργατική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ για να παρέχει στις ενώσεις της, ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας καθώς και την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ.
Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει ενεργά από το 2017, σε όλα τα συνέδρια και τα ευρωπαϊκά fora υπό την αιγίδα του EUROMIL έχοντας αποκομίσει ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνογνωσία. Η σημαντικότερη έως τώρα στιγμή για την ΠΟΜΕΝΣ ήταν η ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον περασμένο Νοέμβριο για την ένταξη της στο οργανισμό, όπου κατόπιν ομόφωνης ψηφοφορίας των μελών και του Προεδρείου του EUROMIL, η Ομοσπονδία μας εντάχθηκε επίσημα ως πλήρες μέλος σε αυτόν. Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της θεσμικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα, που μια Ομοσπονδία εν ενεργεία στρατιωτικών πετυχαίνει να εκπροσωπηθεί σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τον οργανισμό έγιναν εμφανή όταν αναδείξαμε το μείζον θέμα τον στρατιωτικών ταυτοτήτων οι οποίες δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια ασφαλείας και επίσης δεν δίνουν τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ε.Ε. Ο EUROMIL αντέδρασε άμεσα στέλνοντας επιστολή προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να εξασφαλιστεί ότι το στρατιωτικό προσωπικό της Ελλάδας θα απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματά του σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και να μην αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε άμεσα έγγραφο προς την τότε ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στο αμέσως επόμενο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την τότε κυβέρνηση, είδαμε την εισήγηση μας για έκδοση νέου τύπου ταυτότητας.
Για το έτος 2020 οι προτεραιότητα που έχουμε θέσει και αναμένουμε αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι η απεμπλοκή των στρατιωτικών από τα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων και η εφαρμογή του 40ωρο εργασίας.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες