Υπερασπιστική παρέμβαση – διάψευση από το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών περί της αναγνώρισης του επικίνδυνου από την Πολιτεία

Α. Για την επικινδυνότητα του αστυνομικού λειτουργήματος έχει γίνει πολύς λόγος. Βοά καθημερινά η λέξη «κίνδυνος» στην πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, στην εν τοις πράγμασι δυσκολία εμπέδωσης του κλίματος ασφάλειας των πολιτών και της απόλαυσης από αυτούς του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας, που είναι μόνιμο δόγμα του Σώματος.
Βοά από τα θύματα αστυνομικού καθήκοντος, βοά από το μεγάλο αριθμό τραυματισθέντων αστυνομικών, βοά και για το ανθυγιεινό του επαγγέλματος, από τον απίστευτα μεγάλο αριθμό των ασθενούντων συναδέλφων μας λόγω επαγγελματικών ασθενειών.
Β. Όμως, για το ζήτημα αυτό η ελληνική πολιτεία αναφέρεται στον επικίνδυνο χαρακτήρα του αστυνομικού λειτουργήματος άκρως θεωρητικά και μόνο.
Καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει εκδηλωθεί για την εν τοις πράγμασι αναγνώριση του επικίνδυνου αυτού χαρακτήρα, σε εργασιακό, συνταξιοδοτικό ή ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο.
Αψευδής μάρτυρας η σύσταση Επιτροπής, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1744/21/875160 από 29-4-2021 απόφασης του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο το «Χαρακτηρισμό αστυνομικού επαγγέλματος ως επικίνδυνου», τα αποτελέσματα και το πόρισμα της οποίας δεν μας έχουν τεθεί υπόψη.
Γ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 124-127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 74), θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα, με το άρθρου 127 (Επιδόματα), καθορίστηκαν πέραν του βασικού μισθού και τα επιδόματα του ειδικού αυτού μισθολογίου, όπως για παράδειγμα το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, καθώς και τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία).
Σύμφωνα δε, με την περίπτωση Κ΄ του εν λόγω άρθρου «πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται», χωρίς καμία αναφορά σε αναγνώριση του επικίνδυνου του αστυνομικού λειτουργήματος σε όλες τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και εν συνόλω για όλο το ένστολο προσωπικό [Αστυνομικοί, Ειδικοί Φρουροί, Συνοριακοί Φύλακες].
Δ. Άξιο λόγου να επισημανθεί, η όλως πρόσφατη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 10 [Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας] του ν. 4778/21 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 26/19-2-2021), σύμφωνα με την οποία: «Στους υπαλλήλους χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης.»
Λόγοι ίσης μεταχείρισης τουλάχιστον επιβάλλουν ως ελάχιστη αναγνώριση του επικίνδυνου χαρακτήρα του αστυνομικού λειτουργήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την έμπρακτη αναγνώρισή του [επικινδύνου] με την επέκταση του επιδόματος αυτού και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός όμως το οποίο δεν έχει λάβει χώρα.
Ε. Ενόψει του ότι η ελληνική πολιτεία αναφέρεται στον επικίνδυνο χαρακτήρα του αστυνομικού λειτουργήματος άκρως θεωρητικά και μόνο, χωρίς να έχει εκδηλώσει νομοθετική πρωτοβουλία για την εν τοις πράγμασι αναγνώριση του επικίνδυνου αυτού χαρακτήρα του, για αυτό δεν θα έπρεπε αυτό [ο άκρως θεωρητικά και μόνο αναφερόμενος επικίνδυνος χαρακτήρας του λειτουργήματος] να αποτελεί κριτήριο και ανασταλτικό παράγοντα αναγνώρισης δικαιώματος αποζημίωσης των παθόντων εν υπηρεσία ιδίως δε όσων έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το δημόσιο συμφέρον.
Για το Δ.Σ
-O- -O-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες