37.1 C
Athens
36.8 C
Thessaloniki
Κυριακή 14 Ιουλίου 2024
More

  Ειρηνοδικείο: Μάσκες, θερμομέτρηση, αντισηπτικά και επιπλέον αίθουσες από αύριο – Δείτε την ανακοίνωση της διοίκησης


  Για την αυριανή ημέρα όποτε και αναμένεται να ξεκινήσει την επαναλειτουργία του προετοιμάστηκε στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας.
  Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πρόεδρος του Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Ελένη Ζαχαριάδου, η είσοδος στο κτήριο θα γίνεται μόνο κατόπιν θερμομέτρησης όσων επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτό, ενώ υποχρεωτική καθίσταται για όλους η χρήση μάσκας και αντισηπτικού. Την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας θα επιβλέπουν άνδρες ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης ενώ θα διατεθούν και δυο ακόμη αίθουσες ώστε ο κόσμος να μοιραστεί σε πολλούς χώρους.
  Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση αφορά στη λειτουργία του δικαστηρίου από αύριο έως και τις 15 Μαΐου όποτε και αίρονται μερικώς τα μέτρα αναστολής των δικαστικών υπηρεσιών.
  Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναφέρει ως προς τις υποθέσεις που αφορά η άρση της αναστολής μεταξύ για το διάστημα από αύριο έως τις 15 Μαΐου:
  1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. Ειδικότερα, θα κατατίθενται κατ΄ ανώτατο όριο 5 αιτήσεις εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων ανά πληρεξούσιο δικηγόρο.
  2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η συζήτηση των υποθέσεων αυτών θα γίνεται στα ακροατήρια Α1 και Α2 του Α΄ορόφου, επιφανείας 60 τ.μ. έκαστο, με αριθμό υποθέσεων ημερησίως μέχρι πέντε (5) ανά ακροατήριο, οι οποίες θα συζητούνται ανά ώρα και με ανώτατο αριθμό 6 προσώπων εντός της δικαστικής αίθουσας , ανά υπόθεση μαζί με τον δικαστή της έδρας.
  3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης , θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 65 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από ώρα 09.00 έως 14.00΄με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Λουκάρεως.
  Διευκρινίζει επίσης ότι:
  4) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. Σε περίπτωση έγκρισης κατάθεσης αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας αιτήματα για χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα εξυπηρετούνται δίχως την κοινοποίηση της αίτησης. Ως εκ τούτου η βασιμότητα ή μη του αιτήματος θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 81 στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Λουκάρεως από 09.00 έως 14.00.
  5) Δεν θα συζητούνται προσωρινές Διαταγές Υπερχρεωμένων. ΄Οσον αφορά, ωστόσο, προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων του ν. 3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως οίκοθεν από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
  6) Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, πλην των πιστοποιητικών που ήδη εκδίδονται ηλεκτρονικά.
  7) Δημοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις
  8) Οι γραμματείες του Δικαστηρίου δεν εξυπηρετούν κοινό και πληρεξουσίους δικηγόρους, πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων που σχετίζονται με τις προσωρινές διαταγές και τα ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα ως άνω.
  9) Οι πολιτικές υποθέσεις οι οποίες ματαιώνονται λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρονται, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, σε επόμενη συνεδρίαση κατόπιν κλήσεως του επιμελέστερου διαδίκου, πλην των υποθέσεων νέας τακτικής του Ειρηνοδικείου (συζήτηση μετά την πάροδο 115 ημερών), οι οποίες ματαιώνονται λόγω αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και οι οποίες θα μεταφέρονται σε νέα συνεδρίαση οίκοθεν, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας.
  10) ΄Οσον αφορά τη νέα τακτική διαδικασία του Ειρηνοδικείου, όλες οι προθεσμίες που σχετίζονται με τον χρόνο κατάθεσης δικογράφου αναστέλλονται για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου οι ημέρες αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (Ειρ.Αθηνών) δεν υπολογίζονται για τις προθεσμίες αυτές (η έννοια αναστολής προθεσμίας περιγράφεται στο άρθρο 147 ΚΠολΔ). Το ως άνω ισχύει και για τις προθεσμίες προσθήκης -αντίκρουσης της παλαιάς τακτικής και των ειδικών διαδικασιών.
  11) Οι νέες προθεσμίες για το σύνολο των διαδικασιών θα γνωστοποιηθούν κατά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας όλων των εργασιών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
  12) Η είσοδος δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και κοινού θα γίνεται κανονικά από την οδό Λουκάρεως. Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού θα πραγματοποιείται μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
  Τα μέτρα
  Σχετικά με τα μέτρα δημόσια υγείας στην ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου αναφέρονται τα εξής:
  α) ότι είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δικηγόρους και πολίτες,
  β) ότι είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικά που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο αλλά και σε άλλους χώρους του Ειρηνοδικείου, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή δικαστικές αίθουσες,
  γ) ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών και
  δ) ότι καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία ή δικαστικές αίθουσες με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ.
  Ακόμη, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) για την προμήθεια αντισηπτικών σε όλους τους χώρους του δικαστηρίου, β) την ύπαρξη υπηρεσίας ιδιωτικής φύλαξης με την παρουσία πέντε ατόμων (φυλάκων-security), , τα οποία θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων προσώπων εντός του Ειρηνοδικείου, γ) την ύπαρξη ομάδων του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες θα προβαίνουν σε θερμομέτρηση, στις εισόδους του Ειρηνοδικείου, τόσο από την οδό Δέγλερη όσο και από την οδό Λουκάρεως, των εισερχομένων προσώπων εντός του χώρου του Ειρηνοδικείου και δ) την οργάνωση όλων των υπηρεσιών του δικαστηρίου που σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, τόσο η προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και η ομαλή λειτουργία των εξαιρούμενων από την αναστολή δικαστικών ενεργειών και υπηρεσιών. Η εξυπηρέτηση κοινού και δικηγόρων μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα θα γίνεται από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.  ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΡΟΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  ΑΠΟΨΕΙΣ