Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικά από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων

Υποχρεωτική θα είναι από την ερχόμενη Δεύτερα 4 Απριλίου η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου ενώ από την ίδια ημερομηνία τίθενται σε λειτουργία και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αυτό αναφέρει σε έγγραφό του προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Κτηματολόγιο: Αναλυτικά τι αναφέρει το σχετικό έγγραφο

Ειδικότερα, στο σχετικό έγγραφο που εστάλη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο της καθιέρωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το σκοπό του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την υπ’ αριθμ. 117/11/22.03.2022 απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, η οποία θα δημοσιευτεί, ορίζεται από την ∆ευτέρα 4/4/2022 η ενεργοποίηση της υποχρεωτικής χρήσης των εκάστοτε διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόμενους επαγγελματίες (σήμερα αφορά μόνο σε αιτήσεις πράξεων που κατατίθενται από δικηγόρους και συμβολαιογράφους).

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία (4/4/2022) προγραμματίζεται η εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

i) για την έκδοση των υπόλοιπων πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα βιβλία κτηματολογίου ήτοι: α) πιστοποιητικών κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου β) αντιγράφων πράξης και συνυποβαλλομένων αυτής και γ) αντιγράφων από το αρχείο κτηματογράφησης καθώς και

ii) για την έκδοση πιστοποιητικών από τα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του ν. 4512/2018 και ειδικότερα α) αντιγράφου πράξης, β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία μεταγραφών, γ) αντιγράφου μερίδας, δ) πιστοποιητικού ακτημοσύνης, ε) πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής, στ) πιστοποιητικού μη εκποίησης (ιδιοκτησίας), ζ) πιστοποιητικού βαρών, η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων, θ) πιστοποιητικού τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης.

Επιπρόσθετα, προς το σκοπό της βελτίωσης των συναλλαγών και σε εναρμόνιση με τα προαναφερθέντα, έχει προταθεί τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία προβλέπεται η αποσύνδεση της τιμολόγησης αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία υποβολής τους.

Σύμφωνα με την υπό θέσπιση διαδικασία, όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο πληρωμής θα αναρτάται από το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας κατά τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο Προϊστάμενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούμενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου φύλλου αποτελέσματος ελέγχου με το οποίο γίνεται δεκτό το αίτημα καταχώρισης. Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωμής, ο αιτών θα ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η πληρωμή θα διενεργείται όπως και σήμερα, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διατίθενται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηματολογίου» καθώς και της ιστοσελίδας ktimatologio.gov.gr.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων που από τις 4/4/2022 θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου και στους επίσημους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, οπτικοακουστικό υλικό για τη διαδικασία και τη χρήση των εφαρμογών».

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες