ΠΟΕΣ: Απασχόληση Προσωπικού πέραν του Ωραρίου

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: Απασχόληση Προσωπικού πέραν του Ωραρίου.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση:

Κύριε Υπουργέ.

Όπως έχουμε αναδείξει κατ’ επανάληψη, ένα από τα μείζονα προβλήματα των Ελληνίδων και Ελλήνων στρατιωτικών είναι οι τακτικές παρεμβάσεις της Υπηρεσίας στον ελεύθερο χρόνο των στρατιωτικών με αφορμή τις «υπηρεσιακές ανάγκες».

Δυστυχώς διαφαίνεται ότι πάντα θα προκύπτει κάποια νέα αφορμή, ή θα επανέρ χεται κάποια από τις συνηθισμένες. Έτσι και τώρα, μας γνωστοποιήθηκε με το (στ) σχετικό της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (ΕΣΠΕΕΔΤΑ) το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, ότι την περασμένη Παρα σκευή, 17 Μαρτίου 2023, έλαβε χώρα σοβαρή παρέμβαση της Υπηρεσίας στο θεσμοθετημένο ελεύθερο χρόνο των στρατιωτικών για αμιγώς υπηρεσιακές ανάγκες, για τη σοβαρότητα των οποίων δεν έχουμε πειστεί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταφέρθηκε ως προφορική Διαταγή στο προσωπικό που προγραμματίζεται να συμμετάσχει στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 προγραμματίστηκε να διενεργηθεί συντήρηση οχημάτων και δοκι μαστική διέλευση των τμημάτων, από ώρα 09:00 έως 13:00.
Η δε, μαζική ανάκληση των στελεχών όντως έγινε και τα δοκιμαστικά διήρκησαν έως (περίπου) τη 13.50΄, μεσημβρινή, γεγονός που τεκμαίρει υπερεργασία κατόπιν Διαταγής σε ημέρα αργίας (Σάββατο) πέραν του θεσμοθετημένου εργασίμου ωραρί ου.

Κύριε Υπουργέ.

Ο προσωπικός χρόνος των στελεχών είναι θεσμικά κατοχυρωμένος και απαραβί αστος από τα σχετικά (α) και (β) και δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση. Το γεγονός δε, ότι το εργάσιμο ωράριο στις ΕΔ είναι προκαθορισμένο και με την επισήμανση να τηρείται προσεκτικά ώστε να μην παραβιάζεται [ιδέτε σχετικά (δ) και (ε)], το καθιστά εκτός «διακριτικής ευχέρειας» της Υπηρεσίας για τυχόν ελαστικοποίησή του.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με την παρα.2 του άρθρου 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. [σχετικό (γ)], η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας έχει εφαρμογή και στο ένστολο προσωπικό των ΕΔ στο πλαίσιο της τήρησης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία περαιτέρω αμφιβολία περί του τι ισχύει ως προς
προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Η δε, αναγκαιότητα διενέργειας συντηρήσεως και δοκιμαστικής διελεύσεως το Σάββατο, αντί για το εργάσιμο της Δευτέρας, οφείλει να εξηγηθεί τεκμηριωμένα, κάτι που είμαστε βέβαιοι ότι θα εμπεριέχεται στην εκδοθείσα Διαταγή για την ανωτέ ρω συντονισμένη ενέργεια, καθόσον δεν θεωρούμε ότι μια τέτοια Διαταγή μπορεί να ήταν όντως προφορική όπως μας έχει μεταφερθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως:

α. Μας χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Διατα γής επί της οποίας να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα εργασίας εκτός θεσμοθετημένου ωραρίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους το 40ωρο δεν κρίθηκε επαρκές.
β. Μας γνωστοποιήσετε τις ενέργειες που είμαστε βέβαιοι ότι έχουν αναληφθεί για την υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού που μετακινήθηκε.
γ. Για ποιον λόγο η Υπηρεσία παρενέβη στα θεσμοθετημένα δικαιώματα του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ δίχως καμία απολύτως μέριμνα (πχ επιμέλεια τέκνων, οργάνωση μετακίνησης, χορήγηση απαλλαγών εντός της τρέχουσας εβδο μάδας κλπ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιεί ται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Tags

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Aκολουθήστε το lawandorder.gr στο Google News για να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις

Σχετικά Άρθρα

Κρίσεις 2022

Διαβάστε όλα τα άρθρα εδώ ➜

Κατηγορίες